Pilates

مربی: پریسا جوانمردی

روزهای زوج: ساعت ۱۱:۳۰

instagram

 

۲۸۰ هزار تومان

مربی: پریسا جوانمردی

روزهای زوج: ساعت ۱۱:۳۰

instagram

 

Description

✅مربی: پریسا جوانمردی
✅ کلاس: پیلاتس
✅ سختی: انجام حرکات با توجه به توان بدنی‌
✅ نوع ورزش: قدرتی+ انعطافی + تعادلی‌‌ + کششی
✅ وسایل مورد نیاز: مَت