Pilates

مربی: المیرا بیرام زادگان

روزهای فردا: ساعت ۱۵:۴۵

instagram

 

۲۸۰ هزار تومان

مربی: المیرا بیرام زادگان

روزهای فردا: ساعت ۱۵:۴۵

instagram

 

Description

✅مربی: المیرا بیرام‌زادگان
✅ کلاس: پیلاتس
✅ سختی: انجام حرکات با توجه به توان بدنی‌
✅ نوع ورزش: قدرتی+ انعطافی + تعادلی‌‌ + کششی
✅ وسایل مورد نیاز: مَت، کش، آجر