Functional | فانکشنال

مربی: تینا حقی

یکشنبه-سه‌شنبه: ساعت ۱۱:۰۰

instagram

 

۲۸۰ هزار تومان

مربی: تینا حقی

یکشنبه-سه‌شنبه: ساعت ۱۱:۰۰

instagram

 

Description

مربی: تینا حقی‌
✅ کلاس: فانکشنال‌
✅ سختی: انجام حرکات با توجه به توان بدنی‌
✅ نوع ورزش: قدرتی+ هوازی + استقامتی‌‌
✅ وسایل مورد نیاز: مَت + دمبل یا وزنه یا بطری آب معدنی بزرگ و کوچک

تینا مربی کلاس فانکشناله.‌
در این کلاس از دمبل میتونید استفاده کنید، و اگه در منزل وزنه و دمبل ندارید. بطری آب معدنی جایگزین کنید.‌

در این کلاس بر روی کل بدن کار میشه