مربی‌های خصوصی

تینا حقی
مربی های خصوصی
BlockPower123

تینا حقی

تینا حقی سال‌هاست مربی رشته‌های مختلفی مثل بادی پامپ، فانکشنال، سی‌اکس و کراسفیت است. تینا

اطلاعات بیشتر »