باشگاه ورزشی بانوان Block Power

خدمات ارائه شده در باشگاه ورزشی بانوان Block68

انواع خدمات ماساژ

توسط ماساژورهای خبره

ورزش های گروهی، نیمه گروهی و خصوصی

انواع ورزش های قدرتی، هوازی، کششی و ...

متناسب با هدف شما

بدنسازی عمومی

بزرگ ترین و مجهزترین باشگاه بدنسازی بانوان در ایران

مشاوره ورزشی

در هر ساعت از هفته