نیلوفر ناظری مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیولوژی ورزشی گرفته است.
نیلوفر مدارک آمادگی جسمانی و TRX دارد و در سمینارهای برنامه‌نویسی بدنسازی، آسیب‌های رایج در بدنسازی با رویکرد پیشگیری و درمان و تغذیه ورزشی شرکت کرده.

نیلوفر یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: