نگین برناثون

نگین برناثون مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیولوژی ورزشی گرفته است.

او مدارک مختلفی از آکادمی ملی المپیک، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کلیستنیکس، تی آر ایکس، آمادگی جسمانی و … دارد.

نگین یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: