نهال نصيری در دسته یک بسکتبال بازی می‌کرده.
٩ سال است كه حرفه ای ورزش می‌كند و از ۴ سال پیش مربی‌کری می‌کند.
مدرک آمادگی جسمانی،تی‌اريكس و مدرك بين‌المللی از fitness academy Europe دارد.

نهال یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: