هوازی-بادی اتک

نازنين تقى خانى، مربى بادى اتک و طناب است.
نازنین از سال ۱۳۹۵ مربی‌گری را شروع کرده و در طناب زدن متبحر است.
دارای مدرک مربيگرى امادگى جسمانى از فدراسيون است و دوره هاى كار با دستگاه، حركات اصلاحى و طراحى تمرين را گذرانده است.

کلاس‌های نازنین در باشگاه Block: