مهدیس فراهانی دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی بوده و مدارک مربی گری درجه ۲ دو و میدانی و مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی دارد. او ۴سال سابقه مربیگری دو و میدانی ،۷ سال سابقه کار ورزش درمانی در کلینیک انرژی و ۵ سال سابقه مربیگری فانکشنال دارد.
مقام‌ها: مقام دوم ماده ۸۰۰ متر در مسابقات دانشجویی کشور مقام دوم مسابقات امدادی در لیگ دو و میدانی کشور
 
مهدیس یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: