ملیکا مربی خصوصی

ملیکا خلج در رشته تربیت بدنی تحصیل کرده و مدارک مربی‌گری بدنسازی و آمادگی جسمانی دارد.
ملیکا بازیکن سوپرلیگ کبدی و بسکتبال دانشگاه آزاد است و در کارگاه‌های کراسفیت، تغذیه، TRX و برنامه نویسی شرکت کرده.‌

ملیکا یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: