مرجان ابطحی مربی خصوصی

مرجان ابطحی دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته تربیت بدنی (گرایش فیزیولوژی ورزش) گذرانده است؛ و مدارک مختلفی مثل‌ مربیگری بدنسازی و مربیگری عالی از آکادمی ملی المپیک دارد.

مرجان یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: