شقايق شكاري فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته بيومكانيك ورزشي از دانشگاه مازندران است،
ابتدا در ليگ شنا، نجات غريق و دوچرخه سواري بعنوان ورزشكار حضور داشته و مقام هاي متعددي را كسب كرده و سپس به عنوان داور و مربي به كار خود ادامه داده.
از سال ٩٣ تا به امروز مربيگري را در رشته هاي بدنسازي، شنا، كراسفيت ادامه داده. هم چنين در رزومه خود مدرك بين المللي داوري كراسفيت و مقام اول مسابقات كراسفيت آلسانچك تركيه ٢٠٢٢ را دارد.

شقایق یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: