سحر مربی خصوصی

سحر ابراهیمی مدرک کارشناسی ارشد را در رشته فیزیولوژی ورزشی گرفته؛ و مدارک مختلفی مثل TRX و آمادگی جسمانی دارد.
سحر، در تمرین دادن به افراد آسیب دیده و یا افراد با بیماری‌های خاص، تخصص دارد.

سحر یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: