تینا هومان مربی خصوصی ورزش

تینا هومان سفیر ورزشی کلیستنیکس بانوان در ایران است و اولین کارگاه کشوری کلیستنیکس ایران را در BlockPower برگزار کرده.‌
از سال ۱۳۹۰ مربی‌ست و مدارک آمادگی جسمانی، فیتنس، کلیستنیکس از wco(سازمان جهانی کلیستنیکس) دارد و در حال حاضر دانشجوی بین المللی آکادمی جهانی کلیستنیکس wswcf است.

تینا یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر:

تینا حقی
مربی های خصوصی
BlockPower123

تینا حقی

تینا حقی سال‌هاست مربی رشته‌های مختلفی مثل بادی پامپ، فانکشنال، سی‌اکس و کراسفیت است. تینا

اطلاعات بیشتر »