الهه رکنی از سال ۱۳۸۷ مربی‌گری را شروع کرده است،

او دارای مدارک آمادگی جسمانی، ایروبیک، فانکشنال و تی‌آر‌ایکس است.

کلاس‌های الهه در باشگاه Block: