آیلار بوکس خصوصی

آیلار کشفی عضو تیم ملی کونگ فو و بازیکن لیگ است؛
در مسابقات کشوری قهرمان شده و عضو ثابت تیم تهران می‌باشد.
آیلار ۱۰ سال سابقه ورزشی در رشته‌های کونگ‌فو، کیک‌بوکس، موی تای و ‌بوکس دارذ و اخیرا در تورنومنت بین المللی در کشور ارمنستان در رشته‌های بوکس و موی تای کمربند طلایی کسب‌ کرده.

آیلار یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: