آنیتا محتشم، مربی ورزش های گروهی lesmills است.(Body combat, Body jam, BodyPump).

آنیتا از سال ۲۰۱۲ مدارک خود را گرفته و به مربیگری مشغول است.

کلاس‌های آنیتا در باشگاه Block: