آزاد مربی خصوصی

آزاد سوری در رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی، مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفته است.
از بازیکن‌های اسبق تیم ملی فوتبال و فوتسال بوده.
در طی مسابقاتی که داده در بازی‌های آسیایی باشگاهی در ازبکستان مقام سوم را گرفته.
مدارک مربیگری فیتنس، تی آر ایکس، بدنسازی و کار با دستگاه دارد و در کنگره های برنامه نویسی پیشرفته و تمرین های قدرتی، تغذیه و مدیریت وزن و ترکیب بدن شرکت کرده.‌

آزاد یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: